Hemtjänst – trygghet eller otrygghet

Rebloggen av denna artikel beror på att innehållet är lika aktuellt idag som det var då jag publicerade artikeln första gången.
Det har snart gått ett år sedan den promemoria som ligger till grund för denna bloggartikel kom kommunen i ”Lilla staden” tillhanda. Jag blev då lovad svar inom några veckor, Fortfarande har jag inte fått något svar. Förhoppningsvis dammar någon av PMen och skriver ett svar. Det borde nu finnas goda möjligheter att svara på de frågor som ställdes och vad som gjorts under det år som gått.

Ännu en sommar har snart hunnit till sitt slut. Problematiken jag tog upp i artikeln finns kvar. Mycket lite har blivit bättre. Det som är positivt är att de stora problemen med hygien som fanns föregående sommar inte har varit lika stora denna sommar. De är inte borta, men inte fullt lika uttalade. Tyvärr har annat kommit till istället.

Ett exempel är planeringen avseende besök för ögondroppar. Jag har mer problem med mina ögon denna sommar än vad jag hade både 2017 och 2018. Konsekvensen av ökade problem med mina ögon har blivit tydliga ordinationer om att ögondroppar ska ges en gång/timme vaken tid med början klockan sex på morgonen. Jag är övertygad om att de som planerar har försökt, men inte alltid lyckats att få detta att fungera. Konsekvensen blir att det ibland kommer två personer samtidigt där en av dem har uppgiften att ge ögondroppar (HSL-besök) och den andra har någon annan uppgift som t ex mellanmål (SoL-besök). Planeringen fungerar uppenbarligen inte. Båda har kompetens att utföra både HSL- och SoL-insatser.

Augusti 2019
//Piia-Liisa

(HSL = Hälso- och sjukvårdslagen. Sjukvårdande insatser såsom t ex ögondroppar, insuln med mera. SoL = Socialtjänstlagen. Insatser som inte handlar om sjukvård. T ex matvärming, hygien, mellanmål och hjälp med sådant som jag som brukare inte klarar på grund av funktionsnedsättning av något slag.)

Livets skiftningar - från ett annat perspektiv

Tivedstrollen vandringsled på väg till Nidaros... juli 18 Vilken väg väljer kommunen när det gäller rekrytering av semestervikarier? (Foto: Tivedstrollen)

Den här artikeln är annorlunda än tidigare artiklar därför att den bygger på ett domument som är en reaktion på hur hemtjänsten (inte) har fungerat under sommaren. Det skulle sannolikt kunna vara vilken mindre kommun som helst i landet. Därför är de namn som förekommer i originaldokumentet ändrade eller borttagna. Det handlar om organisation, om ledning och om vilka attityder vi bär med oss. Vilken människosyn präglas organisationen av och vad får det för konsekvenser för mig som brukare, för hemtjänstpersonalen? Vilka värderingar styr arbetet? Värderingar som präglar kommunen, förvaltningen, personalen och som förmedlas till de som arbetar i kommunen generellt och äldreomsorgen specifikt. Det gäller både den ordinarie personalen, sommar- och timvikarier.

Kristin sept 16 Sommarvikarie. Hur känns det att som ung kliva in i en brukares hem. Kanske är det första gången ensam. Det är inte ovanligt att som…

Visa originalinlägg 1 869 fler ord