Information

FAKTA OCH INFORMATION OM LIVETS SKIFTNINGARlove-317668_1920 - kopia
Livets Skiftningar är en blogg som drivs helt ideellt och är partipolitiskt obunden. Det förekommer inte något samarbete med företag eller organisationer, ej heller någon form av sponsring. Allt som skrivs på bloggen är bloggägaren, Piia-Liisa Pisal, ensam ansvarig för. Samtliga länkar och foton är hämtade från öppna källor om ej annat anges. Finns bildkälla anges denna.

Innehåll:
Denna blogg består av tre huvudområden som kan sammanfattas under rubrikerna:

Djur och Natur:
Etologi, Epigenetik och annat om framförallt djurens beteende.
Artiklar och berättelser av faktakaraktär om däggdjur i allmänhet och flockdjur i synnerhet. Försvarsmaktens hundar tillhör detta område, men presenteras separat.

Försvarsmaktens (FM) hundar
Berättelser om de hundar som ägs av FM. FM föder upp schäferhundar för att de ska kunna användas i samhällets tjänst. Under den första tiden innan de tas ut till tjänstgöring bor de hos en fodervärd som tillsammans med försvarsmaktens personal ansvarar för den grundläggande träningen. När så hundarna testats sammanförs de med den hundförare inom den tjänstegren de bedömts lämpliga för och fortsätter där utbildning inom sitt område. Hundar som inte kan användas i avel eller tjänst säljs. I vissa fall föreligger psykiska och/eller fysiska hinder för tjänstgöring. Dessa hinder kan vara så svåra att hunden bedöms fara illa av att placeras ut som familjehund och tyvärr är då den enda återstående möjligheten att låta hunden få sluta. Ett beslut som alltid fattas av FMs hundspecialister i samråd med veterinär. OBS! Ang FM-hundar: Se under rubrik Copyright nedan.

FM Jeck våren 2017 sjunger
Jeck väntar på matte Ulla-Britt. (Foto U-B Ledin)

Har du en FM-hund och vill vara med och presentera din hund på Livets Skiftningar?
Varmt Välkommen att höra av dig i så fall. Jag publicerar gärna artiklar om FM-hundar i alla åldrar samt även minnesartiklar. Du når mig lättast genom att använda uppgifterna under rubriken Kontakt.
dog-58154_1280
Reseskildringar inom och utom landet
Berättelser och skildringar av resor som jag som innehar bloggen har gjort. Tiden spänner från mitten av 1970-talet fram  till idag.

Fakta och fiktion om oss som människor :
Barn och Unga – Olika artiklar som handlar om barn och ungas villkor och förutsättningar genom tiderna fram till idag.mother-and-son-864142_1280
Vård och omsorg
– Artiklar dels om hur samhället och beslutsfattare ser på vård- och omsorg och  hur den fungerar dels enligt lagar som styr, dels i verkligheten. Till viss del självbiografiskt. Även medicinska frågor, fakta och berättelser om att leva med sällsynta diagnoser såsom exempelvis Addisons sjukdom (kronisk binjurebarksinsufficiens).

Beteendevetenskap – Artiklar och berättelser om hur vi som människor fungerar i samhället, i grupper och som enskilda individer. Här återfinns en del självbiografisk material, men också sådant som är aktuellt för dagen. Artiklar om psykologi, pedagogik, filosofi och mycket annat som i vid bemärkelse handlar om mänskligt beteende.

Relationsfrågor – Om hur vi människor fungerar och bemöter varandra i exempelvis parrelationer, vänskapsrelationer, arbetsplatsrelationer samt, inte minst, inom vård och omsorg. Även frågor som rör relationer  mellan föräldrar och barn, stora och små, gamla och unga, överordnade och underordnade etcetera kommer att belysas och diskuteras. I huvudsak med fokus på sådant som härskartekniker, förringande beteenden, osynliggöranden, mobbning och liknande.
love-393919_1280
Ehlers-Danlos Syndrom (EDS)
– Fakta samt självbiografiskt material om EDS, och hur det är att leva med kronisk sjukdom.

Multisjuk
Då jag som bloggägare är multisjuk kommer även detta att beröras ibland. Multisjukdomen innebär tyvärr att det stundtals kan bli oregelbundenheter vad gäller publicering av nya artiklar på bloggen. Mitt mål är dock att låta bloggen vara aktiv och levande. Därav kommer att under sämre perioder blir det repriser blandat med nya artiklar och ibland kan det bli uppehåll under någon eller några veckor. Jag ber om överseende med detta.

Funktionsbegränsningar – Artiklar om konsekvenser av att vara multisjuk och beroende av rullstol för att kunna fungera. Till viss del självbiografiskt material, men även annat som har samband med att leva som multisjuk.

Samhällsfrågor och historia – Allt som inte ryms under andra rubriker och som handlar om samhället genom tiderna.

Tankar om tro – Självbiografiska betraktelser om kristen tro och att leva som troende.

Poesi –  Dikter skrivna av bloggägaren om ej annat anges
dove-1218474_1920 - kopia
Copyright
All text på bloggen inklusive dikterna är skyddade av lagen om upphovsrätt. Det är tillåtet att använda något citat/referat från bloggens artiklar om källan anges tydligt, enligt gängse regler i lagen om upphovsrätt. Det ska tydligt framgå om det är ett citat eller ett referat genom citationstecken och/eller källhänvisning direkt efter text. Källhänvisning genom länk eller skriven text, med angivande av datum om hänvisning till enskild(a) bloggpost(er). Bloggen har sitt säte i Askersund, Region Örebro län. 2016
Exempel:
Livets Skiftningar, Troll-ologi 20160518. http://www.wordpress2202.wordpress.com

OBS! Bilder och text som rör Försvarsmaktens hundar (FM-hundar) får ej kopieras, citeras eller på något sätt spridas utan skriftligt tillstånd från bloggägaren. Detta med anledning av att upphovsrätten till fotografier och text tillkommer fotograf/fodervärd i första hand och bloggägaren i andra hand. Bloggägare har för varje enskild hund som presenteras fått särskilt tillstånd, från fodervärd/ägare till hunden ifråga, gällande publicering.

Facebook, Twitter, övriga sociala medier samt kopiering av artiklar
Det är tillåtet att dela inlägg innehållande länk under förutsättning att ingenting ändras. Detta gäller även länk till inlägg om FM-hundar. Vid länkning gäller att bloggens titel tydligt ska framgå samt webbadress till aktuell artikelAvseende kopiering gäller de regler som finns beskrivna under punkten Copyright. Att ändra och/eller kopiera hela eller delar av text, mångfaldiga, försälja hela eller delar av artiklar är ej tillåtet. Skolor (motsv) äger rätt att använda och kopiera i enlighet med gällande lagar och avtal för skolor. Det är tillåtet att skriva ut/kopiera enskild artikel i enstaka exemplar om källa och datum då artikeln skrevs framgår tydligt.

Reblogg
Reblogg från annan blogg anges tydligt i rubrik (motsv). Vid reblogg gäller det som anges i bloggtextens original avseende copyright. Reblogg är alltid länkad till originalartikel. Kommentar till reblogg tillhör Livets Skiftningar. Det är tillåtet att reblogga artikel från Livets Skiftningar under förutsättning att länk till originalartikel finns med. Copyright enligt gällande lagstiftning.
Begränsningar avseende reblogg: Vänligen se under rubrik Försvarsmaktens hundar.

Fotografier
Om inte annat anges kommer fotografierna från Pixabay.com. Dessa foton faller inte under upphovsrätten, och är fria att använda enligt de regler som finns angivna på http://www.pixabay.com. Foton på mina husdjur har jag, Piia-Liisa Pisal, tagit själv om inte annat anges och de omfattas av upphovsrätten. Sammansättning foto/text faller dock under lagen om upphovsrätt. Foto tagna av fotograferna Tivedstrollen (Per Svensson och Marina Pettersson) samt Göran Kangedal tillhör respektive fotograf och publiceras med deras godkännande.
seljalandsfoss-1207956_1920

grand-canyon-268435_1920
Vattenfall, Seljalandfoss, Island och Grand Canyon, USA. (Arkivbilder Pixabay.com)

Kommentarer
Kommentarsfältet är fritt för kommentarer och strävan är att hålla högt i tak avseende diskussioner, frågor, synpunkter med mera. Livets Skiftningar önskar att kommentarsfältet blir till en plats för att utbyta tankar om livet och samhället och allt däremellan i allmänhet och bloggen i synnerhet. Första kommentaren du skriver granskas manuellt innan publicering. Därefter publiceras kommentarer direkt. Om så ej sker kan det bero på kommentaren innehåller något som fastnar i ”skräpfiltret”. Om detta inträffar granskas kommentaren innan publicering varvid publiceringen kan bli fördröjd. Kontakta gärna blogginnehavaren/administratör vid frågor.

Kommentarer med innehåll som bryter mot svensk lagstiftning polisanmäls. Kommentarer med stötande eller kränkande innehåll kommer ej att visas/raderas omedelbart. Kommentarer innehållande hets mot folkgrupp, rasism, nazism, fascism, diskriminering av person på grund av dennes kön, etnicitet, sexuell läggning, tro, funktionsstörning/-begränsning, ”funkofobi” och liknande raderas. Föreligger någon form av hot  polisanmäls kommentator och blockeras från möjlighet att kommentera.

Kontakt
Mejl: livetsskiftningar@gmail.com
PM: Genom Facebook, Piia-Liisa Pisal (Pia Linnéa Johansson)
Telefon/SMS: 070 – 213 88 78
Kontaktformulär: Lämna gärna ditt meddelande i det formulär som återfinns under rubriken Kontakt. Om du så önskar kan kan du använda pseudonym. Det är endast bloggens administratörer som kan läsa ditt meddelande. Vänligen meddela om du önskar att det ska publiceras.
Kommentarsfält: Meddelande kan även lämnas i bloggens kommentarsfält. Har du tidigare kommenterat blir meddelanden i kommentarsfältet synliga för andra läsare till dess det uppmärksammats av bloggens administratör. Om du ej önskar att ditt meddelande ska förbli publicerat, inled meddelandet med PM.
Facebook
: Livets Skiftningar på FB

Bloggadress: http://www.wordpress2202.wordpress.com
Bloggen drivs i wordpress tema Plane.
Foto: Arkivbild Pixabay.com

Faktalänkar för dig som vill veta mer:
Skolverket om upphovsrätt
Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1960:729 t.o.m. SFS 2016:371

Idag lyssnar jag som bloggadministratör gärna på:
Vivaldi:

 

och så lite musik som knyter an till den kommande påsken:

 

 

Titta gärna in hit regelbundet. Nästa vecka är det kanske helt andra sånger som jag lyssnar på och gärna vill rekommendera. Välkommen!

Saknas det bilder i artiklar?
Det beror på ett misstag vid kopiering av bilderna från framförallt Facebook. I den mån det är möjligt kommer artiklarnas bilder att kopieras in på nytt. Under alla omständigheter ber jag som administratör om ursäkt för att alla bilder inte längre finns kvar. Skicka gärna ett meddelande till mig som admin om det saknas bilder, ska jag göra vad jag kan för att reparera skadan.