I Rikets tjänst – kriminalsökhund del 3

OBS! Detta inlägg innehåller inslag som kan upplevas obehagliga.

Hundarna i rikets tjänst del 3: Kriminalsök – Nuläge och Fallbeskrivningar

Polisens specialsökhundar är experter inom flera områden. De kan hitta vapen, identifiera eftersökta personer och bidra med den avgörande pusselbiten. Polisens specialsökhundgrupp besöker VBV-studion.

I den sista delen av miniserien ”Hundarna i rikets tjänst”, som spelades in under perioden Säpo höjt terrorhotnivån från tre till fyra på den femgradiga skalan, möter programledarna Maria Hedqvist, Gurgin och poddens hundpsykolog Eva Bodfäldt polisens specialsökhundgrupp i Stockholm.

Kriminalhundsökföraren Lars-Göran ”Snillet” Eriksson som arbetat som polis i snart 40 år berättar hur de påverkades av det ökade säkerhetsläget och hur hunden inom kriminaltekniken arbetar.
– Våra hundar lär man inte någonting annat än att leta efter blod, sedlar, sädesvätska och lik. Det är deras enda liv. Brandhärdshunden blandar man inte in i detta arbete, om den ska hitta brandfarlig vätska så får den inte markera någonting annat.

VBV-gänget pratar även med Pelle Karlsson från nationella polishundtjänsten som menar att man kan komplettera polistjänster med hund.
– Våra likhundar hjälpte polisens tekniker med den bärgade DC3:ans vrakdelar från den Gotska Sandön. En av våra hundar hittade en skelettbit från ett pekfinger, detta fynd ledde till att man kunde fastställa för de anhöriga att deras släkting fanns med på planet. Man slutar aldrig att förundras.”

labrador-1157347_1920
Labrador är en av raserna som används vid kriminalsök tillsammans med Schäfer och Malonais

I detta tredje och sista inlägg möter vi hundarna som kommer in när det begåtts brott, när människor mist livet, när de blivit misshandlade och våldtagna, när det är vapen inblandade. De arbetar för att hitta och identifiera både offer och gärningsmän.

Vi möter  hundarna som hjälper till att klara upp brott genom att de kan identifiera allt från likdelar till brandfarliga ämnen, pengar och vapen samt mycket mer. Hundar som är specialiserade. Polishunden (Patrullhund) som vi kommit i kontakt med tidigare kan sägas vara generalist. (Länken visar en film om polishundens alla arbetsuppgifter) De hundar vi möter här är specialister. Narkotika, sedlar och vapen är ett exempel på tre saker som ofta återfinns på samma ställe, varför en narkotikahund också markerar på vapen och sedlar. Andra specialiserade hundar markerar endast på en sak. Hunden är hundförarens arbetskamrat, men också ett redskap i hens arbete. Hen måste veta vad hunden markerar på. Som tidigare sagts, så kan hundföraren, genom sättet på vilket hunden markerar, läsa av vad markeringen gäller.

denna film kan du se hur snabbt en polishunden Liby söker efter, och hittar en tomhylsa och och även hur hon letar upp och markerar var narkotika finns. Vilken människa skulle ha hittat den lilla hylsan på så kort tid? Se också hur hon även här söker efter narkotika.

gun-449783_1280
På ett avfyrat vapen finns krutrester som hunden markerar på. Den markerar också på tomhylsor, narkotika och sedlar. 

En brandhärdsshund arbetar enbart på brandplatser och de är tränade på att finna spår av brandfarliga ämnen och inget annat. Andra hundar är tränade på att söka efter omkomna personer. Det krävs mycket, mycket lite av en omkommen person för att hunden ska markera att det finns en kropp eller rester av en kropp på platsen. Just för att hunden reagerar på, för det mänskliga ögat osynliga delar av lik kan det gå att finna personer som brunnit inne. Samma egenskap hos hunden möjliggör att klara upp brott och hitta själva brottsplatsen där människor bragts om livet.

fire-89353_1920
När brandmännen gjort allt de kan och branden ebbat ut. När det är säkert att gå in. Då kommer hunden in i bilden för att söka efter orsaker som brandfarlig vätska om det finns misstanke om mordbrand.

Hundar som söker efter döda människor reagerar på kroppsvätskor. Det gör att de också kan bidra till att klara upp våldtäkter och överfall genom att de markerar på blod och sperma. I programmet berättas att hundar hittat och markerat på så lite som en enda spermie. Genom DNA-analys kan den sedan knytas till gärningsmannen.

marriage-1264990_1920
Det är inte alltid som allt är som det ser ut att vara…

Så avslutas då denna serie i tre delar om hundarna i rikets tjänst. Förhoppningen är att dessa radioprogram som här presenterats bidrar till att öka kunskapen om våra arbetande hundar. Nedan finns länkar till del 1 om Försvarsmaktens hundar då och nu, och till del 2 om Tullens hundar. Polishundens olika ”yrken” finns också presenterade i en film från Polisens hundenhet i Stockholms län.
Tack för att du tittat!

Länkar:
Hundarna i Rikets tjänst del 1 – Försvarsmaktens tjänstehundar då och nu (radioprogram)
Hundarna i Rikets tjänst del 2 – Den fyrbenta gränsskyddaren (radioprogram)

I Rikets tjänst del 1 FM-hundarna då och nu
I Rikets tjänst del 2 – Tullhund
Polishundens olika yrken” i en film från Polisens Hundenhet i Stockholm.

dog-1174482_1920
Tjänstehund

Reaktioner, reflektioner och kommentarer om denna serie radioprogram i allmänhet och detta avsnitt i synnerhet är alltid intressant.
Har dessa avsnitt väckt frågor och funderingar hos dig? Eller kanske du har egen erfarenhet av att arbeta med dessa hundar?

Alla former av kommentarer är varmt välkomna. Frågor som kommer upp kommer att besvaras endera i ett separat inlägg med hjälp av dem som utbildar och arbetar med tjänstehundar. Om möjligt så ges också svar direkt i samband med sin kommentar.

Välkommen med just dina kommentarer!

I Rikets tjänst-Tullhunden del 2

Hur arbetar hunden som ska skydda samhället från hot mot hälsa, miljö och säkerhet? I miniseriens andra avsnitt om hundarna i rikets tjänst möter VBV-gänget tullhunden.
om-nosework
Sökarbete.                                                                              (Bildkälla: Svenska nose-workklubben 2014)
När Säpo höjde terrorhotnivån från tre till fyra på den femgradiga skalan bestämde sig VBV för att göra en miniserie om hundarna i rikets tjänst. Hotnivån sänktes nyligen, men terrorhotet kvarstår.

Tullen använder sig av flera metoder och hjälpmedel, bland annat hunden som har ett överlägset luktsinne jämfört med människan. 
Tullinspektören och hundföraren Kari Palmgren tar med programledarna Maria Hedqvist, Gurgin och poddens hundpsykolog till Arlanda för att visa hur tullhunden Krut, en av Tullverkets vapenhundar, arbetar.

Kari Palmgren tar med Krut till ett av bagagebanden i ankomsthallen och hittar amfetamin i ankomsthallen i en sko. 
– För hunden är allt det här en lek. På nolltid kan den lära sig flera preparat. Men en egenskaper som en tullhunds ska ha är bland annat att ha en jakt- och byteslust, de ska klara av miljön och det monotona arbetet. Det har hänt att hundar som inte klarat jobbet på Arlanda har tagits ur tjänst, säger Kari Palmgren” (P4 Stockholm, Sveriges Radio Vår Bästa Vän)

springer-843998_1920
Tullen använder bland annat rasen Springer Spaniel som narkotika- och vapenhundar.  Zak – Sveriges bästa narkotiasökhund  (OBS! Arkivbild. Zak ser ni i filmen)

Nose-work  – nosarbete är grunden för hundens arbete. Tullhunden talar om för sin förare när den finner det preparat eller de föremål som den letar efter genom att bli stilla. Nose-work är också en sport, sprungen ur just arbetande hundar. Ett utdrag från Svenska Nose-workföreningns hemsida:

”En sport inspirerad av specialsök

Nose Work är inspirerad av de utmaningar som professionalla sökshundsekipage möter i sitt dagliga arbete inom till exempel tullen och polisen. Nose Work grundades i USA av tre professionella specialsökstränare. Deras målsättning var att ge sällskapshundar och deras ägare ett roligt och lättillgängligt sätt att aktivera sig tillsammans genom sökarbete. Nose Work använder sig av verklighetstrogna sökmiljöer och kan genomföras i princip var som helst. I USA har sporten snabbt blivit populär och officiella tävlingar anordnas regelbundet av organisationen National Association of Canine Scent Work (NACSAW). NASCW har utformad ett regelverk där samtliga moment och principer för poängsättning framgår. Översättning och anpassning av dessa regler till svenska förhållanden pågår. Mer information finns på NACSW hemsida (www.nacsw.net). Där finns även instruktiva filmer som visar hur de olika momenten går till.”  

springer-spaniel-905939_1920
Nose-work är jobbigt för hunden. Men hunden är i särklass det bästa redskapet som finns när det gäller att hitta allt från försvunna personer till små. små mängder av narkotika eller till exempel en liten tomhylsa från ett vapen.

Utöver Springer Spaniel använder sig Tull och Polis också bland annat av hundraserna Labrador, Schäfer och Malinois. (Malinois är en belgisk vallhund som liknar Schäfern till en del.) Inom Svenska Brukshundsklubben, som är en frivillig försvarsorganisation, förekommer många olika raser. En del av dem som utbildas i SBKs regi kommer att tjänstgöra inom Försvarsmakten som frivilliga tjänstehundar tillsammans med sina förare. Därför kan även andra raser än Schäfer förekomma på FMs övningar och i skarpa lägen som vid personsök som exempel. I denna film presenterar Tullverket sin hundsökverksamhet.

dog-trick-741329_1920
Tullverkets sökverksamhet

Hundens förmåga att särskilja dofter gör att den dels kan söka av stora ytor på en bråkdel av den tid det skulle ta att söka manuellt, dels söka i miljöer där människan kommer till korta.

dog-1125907_1920
Hundar kan söka i vatten, men vanligast är nog att de sitter i en båt då de söker i vatten, längs stränder och öar.

Som exempel kan hundar söka från båtar och känna av både sådant som finns i vattnet och sådant som finns längs stranden, på öar och andra områden. Återigen hundens förmåga att känna lukter på långa avstånd som kommer människan till godo.

I den här filmen visar tullen upp hur det går till att söka efter narkotika:
dog-548635_1920
I den här korta filmen på knappt en minut får vi se hur lycklig Pimpim blir när han hittar narkotika.

En hund känner lukten av en människa långt innan vi kan se personen. Det gör att vädret och tid på dygnet inte alls är av samma vikt som när vi människor söker efter någon eller något. Hunden känner av både ”luftspår” dvs de partiklar och doftspår som vinden för med sig, och doftspår på marken och i vatten.dog-1156392_1920

Nedan finns länkar till filmer om Tullens verksamhet och utbildning av hundar för sök av narkotika- och sprängämnen:

Tulltjänsteman – en yrkesfilm

Uppvisning med Tullens hundar, Malmö

Ebba – narkotikasökhund

Specialsökutbildning narkotika och sprängämnen

Här visa Springer Spanieln Tyson upp hur han söker efter sprängämnen (engelsk film)

labrador-237000_1920
Efter att ha arbetat många timmar i sträck blir hundarna, precis som deras förare trötta och behöver vila.

Har du erfarenhet av att söka med hund? Kanske är du och din hund ett av alla ekipage som ställer upp frivilligt och hjälper till vid sök?  Eller har du varit med om någon händelse där hundens förmåga att söka gjort stor skillnad?
Kanske har du andra erfarenheter av arbetande hundar? Berätta gärna!

Har du frågor och funderingar kring arbetande hundar i allmänhet och vad som tas upp i denna serie i synnerhet? Förhoppningen är att samla ihop frågor om arbetande hundar och presentera frågor och svar i ett separat blogginlägg.

Välkommen med dina frågor!

I Rikets tjänst del 1 FM-hundar då och nu

Samtliga bilder är arkivbilder hämtade från Pixabay.com om ej annat anges.

I rikets tjänst – FM-hund då och nu del 1

12650296_10153257793691759_759020417_n FM Kyra
FM Kyra 11 månader som utbildas för arbete i Rikets tjänst av fodervärd Ida Östling

”Hundarna i rikets tjänst del 1 – Försvarsmaktens tjänstehundar då och nu

När Säpo höjde terrorhotnivån från tre till fyra på den femgradiga skalan bestämde sig VBV för att göra en miniserie om hundarna i rikets tjänst. Hotnivån sänktes nyligen, men terrorhotet kvarstår.

I november 2015 höjdes terrorhotnivån i Sverige från tre till fyra på en femgradig skala. Nivå fyra på den femgradiga skalan innebär att landet står inför ett högt hot.
För några dagar sedan gick Säpo ut med att de nu sänker terrorhotnivån från nivå fyra tillbaka till nivå tre.

Vår Bästa Vän bestämde sig för att göra en serie i tre delar om hur hundarna i rikets tjänst påverkades av den förhöjda terrorhotnivån. I serien möter VBV-gänget polisens specialsökhundgrupp i Stockholm, tullhundarna i Arlanda och Försvarsmaktens hundtjänstenhet.

I miniseriens första avsnitt om Försvarsmaktens tjänstehundar berättar Peter Öhrling, från Försvarsmaktens hundtjänstenhet, bland annat om deras arbete när hotnivån höjdes och kommenterar klipp ur Sveriges Radios arkiv från 1939 då Försvarsmakten efterlyste tjänstehundar efter den tyska invasionen av Polen.

Öhrling berättar att de föder upp och tränar tjänstehundar till Försvarsmaktens insatsförband och att hundförarna måste vara införstådda med risken att hunden kan skadas.
– Våra hundar är alltid operativa och igång, de är alltid hos hundföraren så de har en kort beredskap. Jag tror att hundförarna inser att det är ett arbetsverktyg de har och att de kan separera på känslor och det faktiska arbetet, säger Peter Öhrling.” (P4 Stockholm Vår Bästa Vän 160307)

FM Jönso på skogspromenad jan 16
FM Jönso, 15 månader,  har nyligen flyttat hemifrån för att börja på universitetet, dvs i hans fall Polishögskolan. Jönso ska bli polishund och fortsätter nu den utbildning som fodervärd Eva Qvick gett honom tillsammans med sin nya arbetskamrat (Hundförare). Ekipaget har nu en tid av utbildning framför sig till dess de är klara att börja arbeta tillsammans. Innan ”universitetsutbildningen” börjar kommer Jönso och hans förare att ha en tid tillsammans för att lära känna varandra och därmed skapa ett band av samförstånd dem emellan. De kommer ändå att, förhoppningsvis, vara arbetskamrater i ett antal år framöver!

FM-hundar då och nu del 1 160307

Foto FM Kyra: Ida Östling
Foto FM Jönso: Eva Qvick
Text: P4 Stockholm, SR